מתפתחים ביחד #הושבת תינוק


בתשובה לשאלה הזו יש הרבה דעות וחילוקי דעות. אני מאמינה שאין רק שחור או לבן, ברוב המקרים יש הרבה אפור ולמה אני מתכוונת?

קרא עוד