מתפתחים ביחד #זחילה נכונה


זחילה היא אחד השלבים החשובים בהתפתחות התינוק. העצמאות החדשה של התינוק, הראייה המרחבית המתפתחת כתוצאה מהתנועה במרחב ועוד...

קרא עוד